Oldal kiválasztása

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése és elérhetősége

Bors IC Bt., 9970 Szentgotthárd, Széchenyi utca 1/A fszt. 4.
+36203144968, info@borsic.hu, borsic.hu

Az adatkezelés tárgyát képező kezelt személyes adatok köre, célja és jogalapja

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldalon regisztrált felhasználók, információ- és ajánlatkérők, érdeklődők, megtekintési időpontot foglalók és ügyfelek.

Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló és informáló e-mail küldése és marketing végzése.
A regisztrációs adatkezelés jogalapja: a Te hozzájárulásod. A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges azonosítás, kapcsolattartás és jogszabályi kötelezettség miatt. Az  adatkezelési hozzájárulásodat a weboldalon található nyilatkozat elfogadásával teheted meg.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag az első elfogadástól a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod és ennek lehetőségét minden e-meailünk végén megmutatjuk.

Az adatok tárolási módja

Elektronikus és/vagy papír alapú.

Az adatok törlése

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás haladéktalanul, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásától számított öt munkanapon belül megtörténik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatkezelő ügyvezetője, tulajdonosa és alkalmazottai.

Adattovábbítás

Adattovábbítást harmadik fél részére az adatkezelő nem végez.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréséhez való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhetsz tőlünk, hogy cégünk milyen adataidat, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, mennyi ideig kezeli. Megkeresésedre haladéktalanul, de legfeljebb 30 munkanapon belül, az általad megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül kérheted tőlünk, hogy valamely adatodat módosítsuk. Erről haladéktalanul intézkedünk és legfeljebb 30 munkanapon belül, az általad megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhatsz az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 20 munkanapon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk és a döntésről e-mailben tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül kérheted tőlünk adataid zárolását. A zárolás addig tart, amíg az általad megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Kérelmedre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 20 munkanapon belül megtesszük és erről az általad megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül kérheted tőlünk adataid végleges törlését. Megkeresésedre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 20 munkanapon belül megtesszük és erről az általad megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az általad tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük értesítsd cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Érdekedben mindent megteszünk, hogy a probléma megoldódjon.

Amennyiben megítélésed szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, kérjük értesítsd erről a hatóságot az alábbi elérhetőségek egyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf.: 5; Tel.: +3613911400 .

Tárhelyszolgáltató

Tárhely.Eu Kft.
Cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.
Tel.: +3617892789
Honlap: tarhely.eu

Az általad megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szervereken,  adathordozókon tárolják. Az adatokhoz csak ügyvezetőnk, tulajdonosunk, munkatársaink és a tárhelyszolgáltató munkatársai férhetnek hozzá. Mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az ügyfelek által megadott személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: az adatkezelés a weboldal működésének kezdetétől annak végéig tart. Részleteket erről a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződés tartalmaz.
Ügyfeleink szükség esetén a tárhelyszolgáltatót közvetlenül megkeresve is kérhetik adataik törlését.
Az adatkezelés jogalapja: ügyfeleink hozzájárulása; jogszabályon alapuló adatkezelés.